komunikacija

komunikacija
komunikacija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmonių socialinė sąveika keičiantis moksline, gamybine ir kt. patirtimi. Pedagogikos mokslininkų komunikacija gali būti tiesioginė (pvz., per mokslines konferencijas) arba netiesioginė (naudojantis bibliotekų fondais, rankraščiais ir t. t.). Plati mokslinė komunikacija vyksta mokslo įstaigoms koordinuojant veiklą. Žmonių sąmonei formuoti plačiai naudojamos masinės komunikacijos priemonės. kilmė lot. communicatio – susižinojimas, pranešimas, perdavimas ryšiai: dar žiūrėkbendravimas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • komunikacija — komunikácija ž DEFINICIJA 1. davanje i primanje informacija [usmena komunikacija; pismena komunikacija]; općenje 2. čin komuniciranja 3. prometna veza između dvaju odredišta (cestom, željeznicom, brodom itd.) SINTAGMA sredstva masovne… …   Hrvatski jezični portal

  • komunikacija — komunikãcija dkt. Komunikãcijos kanãlai, li̇̀nijos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • komunikacija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Gyvūnų keitimasis informacija perduodant vienas kitam signalus, į juos reaguojant bei koordinuojant tarpusavio elgesį. kilmė lot. communicatio – susižinojimas, pranešimas, perdavimas ryšiai: dar žiūrėk –… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • komunikacija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Tarpasmeninis arba grupinis žmonių bendravimas, keičiantis patirtimi žodiniais ir nežodiniais signalais. Šia veikla domisi asmenybės ir socialinė psichologija, pedagogika. kilmė lot. communicatio –… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • komunikacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Bendravimas, informacijos tarp žmonių (žmogaus žmogui) perdavimas – specifinė socialinės sąveikos rūšis žmonių pažintinėje, darbinėje veikloje, įgyvendinama visų pirma kalba (rečiau kitomis… …   Sporto terminų žodynas

  • komunikacija — statusas T sritis informatika apibrėžtis Žmonių ryšys, bendravimas, keitimasis informacija, paprastai naudojantis technologinėmis priemonėmis. atitikmenys: angl. communication ryšiai: dar žiūrėk – informacinės ir komunikacinės technologijos …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • komunikácija — e ž (á) 1. sredstvo, objekt, po katerem je možno premikanje iz enega kraja v drugega: ta cesta je edina komunikacija, ki omogoča dostop v mesto; cestne, železniške komunikacije; gozdne komunikacije; javne komunikacije; gradnja strateško pomembnih …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • komunikácija — komunikácij|a ž 1. {{001f}}davanje i primanje informacija [usmena ∼a; pismena ∼a]; općenje 2. {{001f}}čin komuniciranja 3. {{001f}}prometna veza između dvaju odredišta (cestom, željeznicom, brodom itd.) ∆ {{001f}}sredstva masovne ∼e sredstva… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • komunikacija — komunikãcija sf. (1) 1. susisiekimas, ryšiai: Tiesiamos komunikacijos rš. 2. bendravimas: Žodis – komunikãcijos priemonė DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyvūnų komunikacija — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Gyvūnų keitimasis informacija perduodant vienas kitam signalus, į juos reaguojant ir koordinuojant tarpusavio elgesį. Gyvūnai informaciją perduoda balsais, judesiais ir kitais ženklais.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”